Semua Yang Anda Perlu Tahu Tentang Insurans Team Card

Semua Yang Anda Perlu Tahu Tentang Insurans Team Card

Takaful kemalangan peribadi buat ahli dan pemegang Red Giants Team Card ini dibawakan oleh Zurich.

Untuk layak menerima perlindungan ini, cukup dengan berdaftar sebagai pemegang Red Giants dan anda tidak perlu mendaftar sekali lagi.

Seperti yang anda sedia maklum, salah satu daripada manfaat Red Giants Team Card adalah perlindungan insurans kemalangan peribadi 24 jam bagi kes-kes yang tertentu.

Ini adalah komitmen pihak pengurusan dalam usaha menghargai para penyokong. Ianya bukan sahaja memberi jaminan malah turut mengambil kira hal ehwal kebajikan peminat bola sepak Selangor.

Skop perlindungan yang digunakan adalah perlindungan peribadi takaful yang berasaskan syariah, melindungi pemilik kad ini 24 jam sehari, 365 hari dalam setahun.

Definisi “kecederaan” yang dimaksudkan dalam pakej insurans ini adalah kecederaan anggota badan akibat kemalangan secara langsung dan bebas daripada semua sebab-sebab lain, di mana terdapat bukti calar/lebam atau luka yang nyata pada bahagian luar badan, kecuali didalam kes lemas atau kecederaan dalaman yang didedahkan melalui bedah siasat.

Manfaat FAS Care meliputi beberapa perkara dan bernilai seperti berikut:

 • Kematian akibat kemalangan sebanyak RM 5,000.00
 • Kehilangan upaya kekal akibat kemalangan sebanyak RM 5,000.00
 • Kos rawatan perubatan akibat kemalangan bernilai RM 75.00 bagi setiap kemalangan
 • Elaun wad hospital sebanyak RM10 sehari untuk 30 hari bagi setiap kemalangan
 • Kos rawatan pergigian akibat kemalangan bernilai RM 75.00 bagi setiap kemalangan
 • Ganti rugi kes ragut sebanyak RM 75.00
 • Kerusi roda dan alat sokongan sebanyak RM 100.00 bagi setiap kemalangan
 • Perbelanjaan pengebumian akibat kemalangan

Had umur penyertaan bermula dari 18 tahun hingga 70 tahun dan pembaharuan boleh dibuat sehingga berumur 75 tahun.

Sekiranya sebarang tuntutan hendak dibuat, pemohon perlulah mengemukakan beberapa dokumen wajib dan dikepilkan sekali bersama permohonan tuntutan insurans.

Dokumen wajib bagi setiap tuntutan adalah seperti berikut:

 • Borang tuntutan kemalangan di
 • Salinan kad pengenalan / passport
 • Salinan report polis
 • Salinan lesen memandu (jika melibatkan kemalangan)
 • Borang pemindahan wang elektronik (EFT)
 • Keratan surat akhbar (jika ada)

Dokumen wajib bagi tuntutan disebabkan kematian akibat kemalangan:

 • Salinan sijil kematian
 • Permit penguburan (jika ada)
 • Laporan bedah siasat
 • Laporan doktor (jika diperlukan)
 • Laporan toxicology (jika diperlukan)
 • Laporan siasatan polis (jika berkenaan)
 • Lain-lain dokumen sekiranya diminta oleh pegawai kami

Dokumen wajib bagi tuntutan perbelanjaan perubatan dan elaun wad hospital akibat kemalangan:

 • Laporan perubatan / nota discaj hospital
 • Resit dan bil asal perbelanjaan perubatan
 • Lain-lain dokumen yang berkenaan

Sekiranya anda masih belum memiliki kad ini, sila layari link ini untuk mendaftar sekarang: https://redgiants.faselangor.my/new-registration/

Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila emel kepada help@faselangor.my

 

Klausa
1 Motosikal atau memandu dengan lesen memandu yang sah sahaja
2 Rusuhan dan kekecohan awam
3 Memburu
4 Rampasan
5 Aktiviti sukan amatur (aktiviti sukan tidak berbahaya sahaja)
6 Khayal akibat ubat-ubatan (ubat-ubatan mesti ditetapkan oleh pengamal perubatan berdaftar).
7 Serangan haiwan dan gigitan serangga (tidak termasuk kecederaan badan yang disebabkan oleh penyakit-penyakit atau gangguan perubatan)
8 Kes bunuh dan serangan
9 Lemas
10 Sesak nafas disebabkan asap atau gas beracun
11 Bencana alam i.e Gempa bumi, letusan gunung berapi, gelombang pasang surut dan kilat
12 Keracunan makanan
13 Kehilangan
14 Fasal Tambahan atau Pindaan (30 hari)
15 Klausa Pemberitahuan Kehilangan (30 hari)

Pekerjaan Terkecuali
1 Pengguna perkhidmatan syarikat penerbangan kecuali sebagai penumpang dengan tambang berbayar di sebuah syarikat penerbangan yang diiktiraf yang beroperasi di laluan udara yang dijadualkan dan perjalanan udara oleh mana-mana pesawat piagam yang sewajarnya, dan dilesenkan sebagai pengangkut udara yang diiktiraf dan diterbangkan oleh kru profesional antara lapangan terbang yang betul.
2 Penguji Pesawat Udara, Staf Syarikat Penerbangan dan Krew Penerbangan.
3 Kapal Terbang Komersil.
4 Perkhidmatan atau Operasi Tentera, Angkatan Laut, Ketenteraan atau Angkatan Udara (kecuali kerja dilapangan).
5 Aktiviti Sukan Profesional, Pasukan sukan Profesional.
6 Perlombongan Bawah Tanah.
7 Risiko Pekerjaan Luar Persisir Pantai.
8 Apa-apa pekerjaan yang tidak diiktiraf oleh Syariah.

Waranti
1 Sumbangan Waranti
Ia adalah syarat khas dan mutlak bagi kontrak Takaful ini bahawa sumbangan yang sewajarnya mestilah dibayar dan diterima oleh kami dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh berkuatkuasa. Sekiranya keadaan ini tidak dipatuhi maka kontrak ini akan dibatalkan secara automatik dan kami berhak kepada kontrak pro rata untuk tempoh tersebut mereka berada di dalam risiko. Jika sumbangan yang perlu dibayar menurut waranti ini diterima oleh kami yang diberi kuasa ejen, pembayaran itu akan dianggap diterima oleh kami untuk tujuan jaminan ini dan sebagai tanggungjawab membuktikan bahawa sumbangan yang perlu dibayar telah diterima oleh seseorang, termasuk ejen takaful, yang tidak dibenarkan untuk menerima takaful sedemikian hendaklah terletak pada Kami. Tertakluk kepada terma dan syarat sijil ini.
2 Diwarantikan bahawa perlindungan dibuat dengan penamaan dan diwajibkan.
3 Produk ini diunderait menurut prinsip Syariah yang diluluskan oleh pengawal selia yang berkaitan di bawah Model Wakalah.

 

Pengecualian
Kami tidak akan bertanggungjawab atas tuntutan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau akibat daripada: –
1 Orang yang Dilindungi terlibat atau mengambil bahagian dalam: –
a) Perkhidmatan atau operasi angkatan tentera, laut atau udara;
b) Sukan profesional, sukan musim sejuk selain daripada sukan luncur;
c) Mendaki gunung atau mendaki gunung yang memerlukan penggunaan tali atau panduan, potholing, seni mempertahankan diri atau tinju, aktiviti bawah air yang melebihi lima puluh (50) meter secara mendalam, menggantung meluncur, melompat bungee, pelukis atau mana-mana jenis bangsa selain daripada berjalan kaki;
d) Perjalanan udara kecuali sebagai penumpang tambang berbayar di sebuah syarikat penerbangan yang diiktiraf yang beroperasi di laluan udara yang dijadualkan dan perjalanan udara oleh mana-mana pesawat piagam yang sewajarnya dilesenkan sebagai pengangkut udara yang diiktiraf dan diterbangkan oleh profesional krew antara lapangan terbang yang betul dan dibina dengan betul.
e) Perlakuan jenayah atau apa-apa aktiviti haram.
2 Khayal disebabkan alkohol atau ubat, kecuali ubat diambil di bawah arahan pengamal perubatan yang berkelayakan dengan syarat arahan itu bukan untuk rawatan ketagihan dadah.
3 Pembunuhan atau serangan yang membakar, kecederaan diri yang disengajakan, bunuh diri atau percubaan bunuh diri atau apa-apa percubaan yang sedang berlaku dalam keadaan waras atau tidak waras.
4 Kehamilan, melahirkan anak, keguguran, gigitan nyamuk, wabak penyakit atau kondisi kesihatan.
5 Kondisi perubatan sedia ada.
6 Pendedahan yang disengajakan kepada bahaya yang luar biasa (kecuali dalam percubaan untuk menyelamatkan nyawa manusia).
7 HIV (Human Immunodeficiency Syndrome) dan / atau mana-mana penyakit berkaitan HIV termasuk AIDS (Acquired Immune Sindrom Deflensi) atau Komplikasi Berkaitan AIDS (ARC) yang menyebabkan dan / atau mana-mana derivatif mutan, variasi atau rawatan yang disebabkan olehnya.
8 Penyertaan langsung dalam rusuhan atau kekecohan awam, pencerobohan, tindakan musuh asing, permusuhan (sama ada perang diisytiharkan atau tidak), pemberontakan, revolusi, pemberontakan atau ketenteraan atau kuasa rampasan.
9 Radiasi ion atau pencemaran oleh aktiviti-radio dari mana-mana bahan api nuklear atau dari mana-mana sisa nuklear akibat pembakaran bahan api nuklear. Untuk tujuan pengecualian pembakaran ini hendaklah termasuk apa jua yang dapat mengekalkan diri proses pembelahan nuklear.
10 Perang, perang sivil – sama ada diisytiharkan atau tidak.
11 Apa-apa tindakan keganasan.
12 Sanksi – Kami tidak akan dianggap menyediakan perlindungan atau akan membuat apa-apa bayaran atau memberikan apa-apa perkhidmatan atau memberi manfaat kepada mana-mana peserta atau orang dilindungi atau pihak lain setakat perlindungan, pembayaran, perkhidmatan, manfaat yang akan melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan sekatan perdagangan atau ekonomi yang berkenaan.
13 Wabak dan / atau pandemik.
14 Mana-mana kecederaan anggota badan atau kematian akibat kemalangan disebabkan oleh motosikal atau memandu tanpa lesen memandu yang sah.