Terma & Syarat Pas Bermusim

Terma & Syarat Pas Bermusim

General

 1. Pas Bermusim 2019 hanya boleh dibeli jika anda adalah pemegang Red Giants Team Card.
 2. Apabila anda membuat pembelian, anda telah bersetuju untuk membeli tiket pada harga yang dinyatakan mengikut terma dan syarat yang, jika diterima oleh kami, akan mengikat pembelian ini dengan kontrak yang telah ditetapkan. Oleh itu adalah penting untuk anda membaca dahulu terma dan syarat sebelum membuat tempahan.
 3. Sebaik sahaja anda telah membuat pembelian, anda akan dianggap telah menerima terma dan syarat dan akan diminta untuk memasukkan maklumat peribadi anda bagi mengesahkan bahawa pembelian anda. Jika tidak, anda boleh meminda atau membatalkan pembelian sebelum menghantar maklumat tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan maklumat yang diberikan adalah betul sebelum pembelian. Anda perlu ambil perhatian bahawa pembayaran akan diterima apabila anda telah klik butang “buat pembayaran”. Sekiranya pembelian berjaya dan e-mel pengesahan telah diterima, ini menandakan kami telah menerima tempahan anda, dan tiada pengembalian wang akan dibuat melainkan jika dalam keadaan di mana ia dianggap dapat diterima untuk pembayaran balik.
 4. Walaupun kami cuba memastikan maklumat harga dan tiket di laman web kami adalah betul pada setiap masa, ralat mungkin berlaku di luar kawalan kami. Sekiranya kami menemui kesilapan dalam harga atau tiket yang telah anda pesan, kami akan memaklumkan kepada anda secepat yang mungkin, dan memberi anda pilihan untuk mengesahkan pesanan anda pada harga / spesifikasi yang betul, atau membatalkannya. Sekiranya kami tidak dapat menghubungi anda, kami akan melayan pembelian tersebut sebagai dibatalkan. Sekiranya pesanan itu dibatalkan, kami akan memberikan bayaran balik sepenuhnya kepada anda.
 5. Pas musim terhad kepada satu pas per akaun sahaja. Sebaik sahaja pembelian untuk jenis pas musim yang dipilih dibuat di bawah satu akaun pengguna. Sekiranya pengguna membuat pembelian kedua / berikutnya untuk pas musim, FAS mempunyai hak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk tidak membayar balik sebarang pembayaran belian tambahan yang dibuat kerana kami akan memperlakukan pembelian yang dibuat berdasarkan budi bicara mutlak pengguna telah membaca terma dan syarat dengan jelas.
 6. Sekiranya anda memilih untuk kit pas musim dihantar kepada anda, sila ambil perhatian bahawa proses penghantaran kit akan mengambil masa 3 hari selepas pembelian sebelum ia sampai kepada anda.
 7. Ia adalah mengikut budi bicara pemegang pas bermusim untuk memastikan Team Card peribadi anda disimpan dengan selamat sepanjang masa. Sila pastikan anda tidak berkongsi kod QR secara terbuka di dalam talian atau secara peribadi. Dalam situasi itu, kemasukan ke stadium akan ditolak kerana duplikasi tiket dan didapati bersalah cuba mengakses, kami tidak akan mengeluarkan semula tiket baru untuk anda untuk permainan tertentu dan anda perlu membeli tiket masuk yang baru (jika ada).
 8. Pas bermusim ini merangkumi untuk semua perlawanan di Selangor hanya di Liga Super Malaysia, Piala FA (separuh akhir) dan Piala Malaysia (separuh akhir). Tiket bagi perlawanan akhir tidak termasuk dalam pakej pas musim.
 9. Kanak-kanak mestilah berumur 12 tahun dan ke bawah.

 

Kemasukan ke Stadium

 1. Mana-mana orang yang memasuki stadium (untuk perlawanan home) dengan pas bermusim perlu memastikan Red Giants Team Card dibawa bersama mereka pada setiap masa.
 2. Sebaik sahaja anda mempunyai Team Card anda, kad itu akan menjadi tiket masuk perlawanan anda di mana anda perlu mengimbas kod QR (yang terdapat pada hujung belakang kad anda) untuk memasuki stadium melalui pemeriksa stesen di pintu masuk.
 3. Anda tidak boleh menawarkan atau mengedarkan (sama ada secara percuma atau untuk dijual oleh mana-mana orang) di sekitar stadium dalam sebarang bentuk Team Card tersebut. Sekiranya didapati berbuat demikian, anda boleh ditangkap dan, tindakan undang-undang yang ketat akan diambil oleh pihak berkuasa yang berkaitan dengan pemilikan yang sah untuk pengaturan hari perlawanan.
 4. Sekiranya anda ditolak akses masuk melalui Team Card anda (dengan akses pas musim) di pintu masuk, berkenaan dengan mana-mana perlawanan tertentu, anda perlu pergi ke kaunter perkhidmatan maklumat FAS dan membentangkan kes anda. Pengawal rasmi akan menjalankan pemeriksaan menyeluruh untuk mengenal pasti jika akses telah digunakan sebelum ini atau tidak. Sekiranya akses didapati telah digunakan, tiada bayaran balik atau tiket akses akan dikeluarkan kecuali dibayar secara individu oleh pembeli. Pastikan anda mempunyai kad ID anda bersama anda untuk membantu proses pengesahan.

 

Kegunaan Pas Bermusim

 1. Pas bermusim hanya boleh digunakan untuk semua perlawanan di Selangor sahaja untuk Liga Super Malaysia, Piala FA (separuh akhir) dan Piala Malaysia (separuh akhir). Tiket perlawanan akhir tidak termasuk dalam pakej pas bermusim. Red Giants Team Card akan turut dilengkapi dengan akses pada hari perlawanan dan kemasukan ke stadium.
 2. Pas bermusim ini dikeluarkan untuk kegunaan tunggal anda dan anda tidak boleh menjual semula, menetapkan, memindahkan atau meminjamkan Tiket Musim atau faedahnya kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis FAS terlebih dahulu. Untuk mengelakkan keraguan (dan sebagai contoh sahaja) Tiket Musim ini tidak boleh ditawarkan sebagai hadiah dalam mana-mana kenaikan pangkat atau persaingan atau dipindahkan, dipinjamkan atau dijual kepada mana-mana pihak ketiga sebagai sebahagian daripada pakej perhotelan atau perjalanan, yang diberikan kepada pihak ketiga yang bersetuju untuk membeli barang atau perkhidmatan yang lain, atau digunakan untuk tujuan komersil lain, melainkan secara nyata diberi kuasa secara rasmi oleh FAS.
 3. Pas Bermusim akan tetap menjadi milik FAS pada setiap masa dan mesti dikemukakan bersama dengan bukti identiti anda (IC) jika diperlukan oleh mana-mana pegawai atau pekerja FAS yang diberi kuasa. FAS berhak untuk meminta pulangan segera Pas Bermusim pada bila-bila masa sekiranya keadaan memerlukannya.

 

Pas Bermusim Hilang atau Dicuri

 1. Mana-mana orang yang memasuki stadium (untuk Perlawanan Home) dengan pas bermusim perlu memastikan Red Giants Team Card dibawa bersama mereka sepanjang masa
 2. Sekiranya anda terlupa Red Giants Team Card anda (dengan akses pas musim) dengan padanan individu, anda perlu pergi ke kaunter khidmat maklumat FAS dengan kad ID anda untuk mengesahkan, memproses dan mengeluarkan kod akses sementara untuk masuk untuk ke perlawanan itu.
 3. Sekiranya anda kehilangan Team Card (dengan akses pas musim) dengan padanan individu, anda perlu pergi ke kaunter perkhidmatan maklumat FAS dan membuat laporan. Pastikan anda mempunyai kad ID anda bersama-sama untuk membuat pengesahan, proses dan pengeluaran Team Card baru. Yuran mandatori sebanyak RM20 akan dikenakan.

 

Pembatalan atau Pengeluaran

 1. Tanpa menjejaskan apa-apa cara lain yang ada, FAS akan mempunyai hak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk memulangkan sebarang tiket perlawanan Home, menolak kemasukan ke stadium sesiapa yang memegang tiket perlawanan, atau untuk menggantung atau mengeluarkan mana-mana pihak lain dari stadium, pada bila-bila masa, termasuk di mana (dengan tidak menghadkan contoh):
  1. Mabuk (atau hadir) oleh sebab apa-apa bahan (sama ada alkohol, dadah atau yang mengkhayalkan)
  2. Berdiri secara berterusan di kawasan duduk semasa perlawanan sedang berlangsung;
  3. Penjualan atau pindahan hak milik (kecuali seperti yang dibenarkan) Pas Bermusim ini kepada mana-mana pihak;
  4. Pemilikan banner atau bendera yang membawa bahan atau slogan yang menyinggung perasaan, lucah, kesat, bersifat perkauman dan / atau diskriminasi;
  5. Penyalahgunaan dengan sengaja Pas Bermusim;
  6. Pergaduhan atau terlibat dalam dan / atau menghasut keganasan
  7. Memasuki kawasan padang atau mana-mana kawasan yang bersempadan yang penonton biasanya tidak diterima tanpa kebenaran atau alasan yang sah;
  8. Membaling apa-apa objek tanpa kebenaran atau alasan yang sah;
  9. Melaungkan sesuatu yang bersifat sombong, kasar, bersifat perkauman, bersifat diskriminatif atau sebaliknya;
  10. Apa-apa penyalahgunaan mana-mana sifat (sama ada fizikal, lisan atau sebaliknya) terhadap mana-mana kakitangan FAS atau orang lain yang dilantik oleh atau bagi pihak FAS semasa pertandingan.